DNBP Nissewaard

samen staan we sterk

Welkom op de website van DNBP - Nissewaard

DNBP Nissewaard is onderdeel van De Nederlandse Burger Partij en wil zich graag inzetten voor deze mooie gemeente. DNBP - Nissewaard wil een partij zijn die altijd klaar staat voor de burger. Net als u zijn wij gewoon burgers met een normale baan maar maken wij ons grote zorgen om wat er gebeurt in en met Nederland. De oprichters van onze partij hebben enkele doelen gesteld met in het achterhoofd realistische

politiek. Velen van ons zijn patriottisch ingesteld met het oog op de Nederlandse burger die onze aandacht verdient. 


DNBP is een partij die zich profileert als sociaal rechts en wij zien onszelf ook als een partij die niet bang is om bepaalde zaken te benoemen. Discriminatie is bij DNBP Nissewaard niet aan de orde, ook niet positieve discriminatie. DNBP Nissewaard vind dat iedere Nederlander beoordeelt dient te worden naar de inhoud van hun karakter. DNBP - Nissewaard vind het van groot belang om in Nissewaard aan de slag te gaan en een positieve sociaal-rechtse inbreng te geven. Bovendien vind DNBP dat het best wel wat rechtser mag ten aanzien van het gevoerde beleid in onze gemeente. Volgens DNBP is er niet genoeg draagvlak voor het gevoerde beleid binnen de gemeente. 


DNBP vind verder dat er geen aantasting mag zijn van onze Nederlandse cultuur of tradities. Vanuit ons
oogpunt is bijvoorbeeld de sinterklaastraditie met Zwarte Piet niet onderhandelbaar! Nissewaard is een unieke mooie gemeente met hele mooie voorzieningen, echter wat nog ontbreekt is een volledig ziekenhuis. DNBP is van mening dat het toentertijd verkopen van
het ziekenhuis Nissewaard geen goed gedaan heeft. De burgers van Nissewaard moeten nu verder reizen om naar een volwaardig ziekenhuis te kunnen gaan. Wij zijn van mening dat hier iets aan gedaan moet worden. DNBP wil zich hiervoor gaan inzetten. 


DNBP - Nissewaard wil zich ook gaan hard maken tegen kind armoede en gehandicapte kinderen die een baan nodig hebben. De gemeente is al mooi maar moet nog mooier worden, wij als Nissewaardse burgers zijnde hebben daar de unieke mogelijkheid voor.
DNBP - Nissewaard zoekt nog wel gemotiveerde mensen om mee te doen zodat we een gemotiveerde fractie hebben die mee wil gaan doen om dit tot een succes te maken. Hierboven heeft u kunnen lezen wat enkele van onze punten zijn. Echter wij hebben nog
meer punten en die zullen in de loop der tijd in een programma gezet worden. bent u geïnteresseerd om met ons mee te doen? Kom er dan ook bij op onze Facebook pagina en deel met ons uw vragen, hier zullen we dan altijd antwoord op geven. Kijk gerust eens op onze website of bezoek 1 van de websites van onze naaste fracties/landelijke website.